FCI číslo
1270/08

Chovaná plemena
 • Tosa-Inu

 •   Přidání plánovaného vrhu


   13.07.2016 | 12:55

  H - 5/2017

 •   Přidání plánovaného vrhu


   13.07.2016 | 12:50

  "G" - 5/2017

 •   Přidání štěňátka k prodeji


   12.05.2016 | 09:42

  Dark green ribbon

  DEL REY DE LA MONTANA BLANCA 13.05.2016| 10:12 How sweet :-) I saw this puppy on FB fun page too
  MAEGASHIRA 13.07.2016| 12:48 Thank you very much. Genroku has a new home. :-)
 •   Profil aktualizovaný


   12.05.2016 | 09:40

  MAEGASHIRA

 •   Přidání plánovaného vrhu


   12.05.2016 | 09:37

  "G" - 5/2016

 •   Přidání plánovaného vrhu


   12.05.2016 | 09:30

  "G" - 5/2016

 •   Přidání štěňátka k prodeji


   12.05.2016 | 09:17

  Pink ribbon

 •   Přidání štěňátka k prodeji


   12.05.2016 | 08:47

  dark blue ribbon