Basset Hound
Fena
15.12.2013
RKT 6488
0 cm
0 kg
Rusko
ILGA LOTOS CHEMBERLEN
ILGA LOTOS LEGENDA KUBANI

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0