Čivava dlouhosrstá
Pes
06.06.2016
RKF 4578817
0 cm
2700 kg
Rusko
SOCROVISHE MONTESUMA TSARIAN LOVE MAN
SOCROVISHE MONTESUMA YUALANTA

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0