Anglický setr
Pes
25.03.2015
SPKP 684
65 cm
28 kg
Slovensko
Q Darsy Sa Bemema
Aura Auriferous River Otava

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0