Anglický buldok
Pes
24.06.2014
MET.HBS-Ang.bull421/14
0 cm
28 kg
Maďarsko
British Gladiator Burn My Shadow
Red Dragon of Warrior Amina

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

2

CACIB

1

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0


 •   Přidání výstavního výsledku


   27.11.2016 | 13:34

  24.07.2016 - Deb-Ora Dogshow: EXC2,RESCAC,

 •   Přidání výstavního výsledku


   27.11.2016 | 13:30

  23.07.2016 - Deb-Ora Dogshow: EXC2,

 •   Přidání výstavního výsledku


   27.11.2016 | 13:27

  23.07.2016 - Deb-Ora Dogshow: EXC2,RESCACIB,

 •   Přidání výstavního výsledku


   27.11.2016 | 13:21

  17.09.2016 - Kecskemét 2xCacib: EXC1,CAC,CACIB,

 •   Přidání výstavního výsledku


   27.11.2016 | 13:19

  16.09.2016 - Kecskemét 2xCacib: EXC1,CAC,RESCACIB,