Basset Hound
Fena
30.03.2015
UKU.0236146
0 cm
0 kg
Ukrajina
Columbo Moy laskoviy i nezhniy zver'
Barbara Streyzend

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0