Anglický buldok
Pes
04.09.2014
MET.HBS-Ang.bull496/14
0 cm
32 kg
Maďarsko
Grande Star Tomy from U.K.
Red Dragon of Warrior Naty

CAJC

3

JBOB

3

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

3

BOG

0

BIS

0


 •   Přidání výstavního výsledku


   03.08.2016 | 18:14

  28.08.2015 - CACIB Kranevo: EXC1,CAJC,JBOB,BOB,

 •   Přidání výstavního výsledku


   03.08.2016 | 18:13

  27.08.2015 - CACIB Kranevo: EXC1,CAJC,JBOB,BOB,

 •   Přidání výstavního výsledku


   03.08.2016 | 18:12

  26.08.2015 - CACIB Kranevo: EXC1,CAJC,JBOB,BOB,

 •   Přidání šampionátu


   03.08.2016 | 18:08

  Junior Champion of Republic of Bulgaria, Junior Balkan Champion