Sheltie
Fena
23.09.2015
RKF 4367315
34 cm
6 kg
Rusko
DJENTEL ROUZ DESIGN STYLING
HATSIZ ZIMNYAJA VISHENKA

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

0

CACIB

0

BOS

0

BOB

0

BOG

0

BIS

0