Bernský salašnický pes
Fena
03.03.2013
LŠVK BS 1216/13
65 cm
43 kg
Lotyšsko
LAMBERT TASMANSKA ELITTE
PAIVA-PIEVA MANGO SUO

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

5

CACIB

1

BOS

1

BOB

3

BOG

0

BIS

0


 •   Přidání výstavního výsledku


   14.05.2017 | 18:27

  13.05.2017 - Reto winner 2017: EXC1,CAC,BOB,CQ reto winner 2017

 •   Přidání výstavního výsledku


   01.08.2016 | 13:53

  31.07.2016 - RETO WINNER 2016: EXC1,CAC,BOB,CQ RETO WINNER 2016

 •   Přidání výstavního výsledku


   30.07.2016 | 19:19

  30.07.2016 - International dog show Adazi: EXC1,CAC,CACIB,BOB,CQ

 •   Přidání výstavního výsledku


   11.06.2016 | 21:04

  11.06.2016 - LATVIAN WINNER 2016: EXC2,CAC,RESCACIB,CQ 3rd best female

 •   Přidání výstavního výsledku


   15.05.2016 | 11:42

  23.04.2016 - Siauliai national all breed show: EXC1,BOG2,CAC,BOS,