Rhodéský ridgeback
Pes
10.10.2010
LO1150180
69 cm
46 kg
Itálie
Pronkberg Makari
Trendsetter Aza vom Rottzridge

CAJC

0

JBOB

0

JBOG

0

JBIS

0

CAC

5

CACIB

3

BOS

1

BOB

4

BOG

3

BIS

0


 •   Přidání šampionátu


   28.04.2017 | 22:03

  International Champion

 •   Přidání šampionátu


   19.04.2017 | 16:00

  Stud Dog Champion

 •   Přidání výstavního výsledku


   15.03.2017 | 11:07

  12.03.2017 - IDS San Marino: EXC1,BOG1,CAC,CACIB,BOB,

 •   Přidání výstavního výsledku


   07.12.2016 | 07:44

  03.04.2016 - IDS San Marino: EXC1,BOG1,CAC,CACIB,BOB,

 •   Přidání šampionátu


   09.04.2016 | 18:26

  Italian Champion

 •   Přidání šampionátu


   03.04.2016 | 21:52

  Champion of San Marino

 •   Přidání výstavního výsledku


   03.03.2016 | 10:35

  06.12.2015 - IDS San Marino w/ Crufts Qualification: EXC1,CAC,CACIB,BOS,Crufts 2016 Qualification

 •   Přidání výstavního výsledku


   03.03.2016 | 10:29

  06.09.2015 - NDS San Marino: EXC1,BOG1,CAC,BOB,

 •   Přidání výstavního výsledku


   29.02.2016 | 11:28

  10.06.2015 - WDS 2015 Milano - Club Show: EXC1,CAC,BOB,